Financieel Administratief Medewerker (duur +/- 3 maanden)

Project DHL Freight – zakelijke markt wegtransport

Job Description

Deze tijdelijk functie is voor minimaal 32 uur in te vullen en ook heel goed vanuit huis in te regelen. Het gaat om een project wat ieder jaar aan het einde van het jaar terugkeert en met die reden ook van tijdelijk aard is. Standplaats van de vacature is Eindhoven

Het zorgdragen voor het tijdig en correct invoeren van offertes en het verwerken van account-aanvragen voor nieuwe of bestaande debiteuren-, en crediteuren- accounts.

  • Verzorgt de input van offertes, debiteuren- en crediteuren-aanvragen met behulp van geautomatiseerde systemen.
  • Draagt na selectie, offertes ter verwerking over aan data-entry medewerkers in Mumbai (bulk verwerking)
  • Communiceert bij onduidelijkheden of afwijkingen met de data aanbieder.
  • Escaleert indien nodig bij de direct leidinggevende.
  • Verzorgt, indien van toepassing, de fysieke uitwisseling van gegevens tussen afdelingen.
  • Voert controles uit.
  • Voert overige voorkomende operationele werkzaamheden uit. o.a. archief werkzaamheden en ondersteunt indien nodig bij het oplossen van disputen.

Related Jobs