Overview

  • Sectors Gezondheidszorg
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 62

Company Description

Zorg, onderzoek en onderwijs zijn de drie pijlers van het UMC Utrecht. In ons voortdurende streven om de gezondheid van mensen te verbeteren, zijn zij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toonaangevend wetenschappelijk onderzoek, grensverleggende innovaties en samenwerking met patiënten en andere belanghebbenden vormen de basis voor excellente zorg. Verbeteringen blijven in het UMC Utrecht niet op papier staan. Ze worden daadwerkelijk toegepast in de praktijk. Hoogwaardige opleidingen garanderen de instroom van nieuw talent dat nodig is om onze koppositie te behouden en versterken.

Missie

Het UMC Utrecht is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis over gezondheid, ziekte en zorg, voor patiënt en samenleving wordt gemaakt, getoetst, gedeeld en toegepast.

Impact op gezondheid

Het UMC Utrecht wil een belangrijke rol spelen in het internationale onderzoeksveld en toonaangevend zijn op het gebied van onderzoek en innovatie op een beperkt aantal terreinen; de speerpuntprogramma’s. Want alleen zo kunnen we impact hebben op de gezondheid. De kennis die we creëren willen we verder brengen richting klinische- en haalbaarheidsstudies om vervolgens toe te passen in de kliniek. We beperken onze rol dus niet tot het creëren van kennis, we zetten ons juist actief in om de opgedane kennis en kunde geschikt te maken voor toepassing in de praktijk. Zo komen we tot producten, processen, diensten voor de zorg en stimuleren we bovendien nieuwe bedrijvigheid. Door het ‘vermarkten’ van kennis en kunde kunnen ook patiënten in andere ziekenhuizen ervan profiteren.

Samen met patiënten

We zoeken verbinding met patiënten en andere belanghebbenden. Bijvoorbeeld door hen te betrekken bij welk onderzoek we doen, door hen te vragen bij te dragen aan het onderwijs, deel te nemen aan onderzoek en mee te denken over hoe we de zorg moeten inrichten. Daarnaast geven wij patiënten de regie over hun eigen behandeling gericht op hun persoonlijke behoeften. Zo kunnen we een significante bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen. Hier en nu, maar ook elders en in de toekomst.

Betrokken medewerkers

Onze medewerkers zijn van doorslaggevende betekenis voor het UMC Utrecht. We willen dan ook graag dat talent bewust voor het UMC Utrecht kiest omdat talenten bij ons worden voorbereid op de toekomst. Waarbij interactie met de patiënten en de maatschappij waar wij deel van uitmaken essentieel is. Medewerkers worden daarom geselecteerd en gecoacht op de competenties die nodig zijn om dit te bereiken. Wij bieden excellent en vooruitstrevend onderwijs en een omgeving waarin studenten en medewerkers zich continu kunnen ontwikkelen. Waarin zij zich vrij kunnen voelen om nieuwe dingen te proberen. Onze medewerkers willen een actieve bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen, ook voor komende generaties. Hierin willen wij voorop lopen door duurzaam en maatschappelijk verantwoord te handelen.

Leave Your Review

  • Overall Rating 0